Uuendus 27.01.2020

Seoses 01.01.2020 Haigekassa arvelduse muudatustega.

Samuti sisaldab uuendus mitmeid arendusi ja parandusi, täielik loend allpool.

 

Arendused

 • Üldine

  • Smart-ID-ga sisselogimine ja materjalide tellimuse Smart-ID-ga allkirjastamine.

 • Kalender

  • Kalendris kabineti numbri näitamine – võimalik märkida kalendris tööpäeva kohale kindlal arstil märkusi ja kabineti numbreid.

  • Kalendri kontekstimenüüsse lisatud "Lisa kliiniku kommentaar ravipäevikusse".

  • Kalendris kellaaja joone näitamine.

  • “Kust meid leiti” väli on vabatekstiline kui on valitud “Muu”.

  • Visiidi aknale lisatud käesoleva visiidi kustutamise nupp.

  • Kliendiinfo aken küsib sulgemisel, kas andmed salvestada, kui aken on muutmise režiimis.

  • Patsiendi ankeedile lisatud väljad: Lapsevanema email ja mobiiltelefon.

  • Võimalik lisada patsiendina Juriidiline asutus.

  • SMS teavituste saatmine samal päeval.

  • Emaili saatmisel saab avada faile arvutist ja ka pildiribalt.

  • Patsiendi ja visiidi põhiste tagide värvimine.

 • Arveldamine ja raportid

  • UUS HK raviarvete edastamine ja lepingu info vaatamine

  • Kaubaarvele lisatud väli “Soodustuse põhjus”.

  • Kliinikupõhised arveldusarve numbrid.

  • Võimalik raportitest avada patsiendi infot, arveid ja laekumisi.

  • E-arveldaja – võimalik riigiasutusele edastada e-arveid.                                  

  • Muudetud raportite näitamise ja valimise metoodikat ja vaadet, kui on rohkem kui 8 raportit.

  • Kinkekaardid

   • Kinkekaardidele lisatud juurde kehtivus.

   • Võimalik seadistada kinkekaardidele juurde aastaarvu prefix ja igal aastal number uuesti.

   • Võimalik peita aegunud kinkekaarte.

 • Ravikaart

  • Ravikaardi väljatrükile lisatavate visiitide kuupäeva valimise võimalus.

  • Ravipäevikus on nüüd kommentaar selekteeritav ja kopeeritav. Lisaks saab tööriistaribalt lisada kliiniku kommentaaridesse linke.

  • Dokumendi lisamisel pildiribale salvestatakse alati ära ka faili nimi.

 • Seadistused

  • Juhataja -> Veeb lisatud uus checkbox "Peida globaalsed teenused".

  • Kasutaja seadetes uus väli "amet".

 

Muudatused

 • Kalender

  • Profiilipõhise töögraafiku profiili peal kuvatakse päevi mille kohta graafik on tehtud.

  • Võimalus lubada online broneerimist pühadele.

 • Arveldamine ja raporid

  • Kiirarve asemel näidatakse alati müügiarvet

  • Kalendrisse lisatud valid “Haigekassa” arve koostamiseks

  • Kaubaarvel ei näidata hambavalemi veergu.

  • Arve PDF salvestamisel näidatakse alati suurt arvet

  • Viitenumbrite järgi arvete otsing, aga ainult patsiendipõhiste viitenumbrite korral.

  • Järelmaksulepingul selgelt nähtav tekst, et leping on katkestatud.

 • Ravikaart

  • Ravikaardi sissekandal nuppudel parema hiireklõpsu puhul piiratud kontekstimenüü näitamine.

  • Parokaardi täitmine igeme/luu sügavusega 13 asemel kuni 20-ni.

  • Raviplaanile lisatud kliiniku aadress ja nimetus, kui kliinik on juriidiline asutus.

 

Seadistused

 • Seadistus: Võimalus kuvada patsiendi infos kustutatud visiidid roosalt nagu vanas värvi skeemis. Vaikimisi rakendus uue lahendus.

 • Seadistus: Ravipäevikus kaariesed uuendatakse automaatselt komposiit-valguskõvastuva materjaliga.

 • Seadistus: Linnaosa/küla vaikimisi täitmine kliiniku andmete järgi.

 • Seadistus: Võimalik asendada prinditaval arvel tiitel "Raviarst" oma valitud nimetusega. Arvestada tuleb, et teistesse keeltesse seda muudetud nimetust ei tõlgita,

 

Parandused

 • Üldine

  • Tellimuse PDF avamine Mac-is ei töötanud.

  • Lepingute avamine Mac-is ei töötanud.

  • Scalinguga printimiste parandused (DPI suurem kui 100%)

  • Ebaõnnestunud ID logini korral kuvatakse veateade punaselt. – Kasutajad ei märganud vahest, et pin on vale.

 • Kalender

  • Kui visiit oli registraatori poolt ajutiselt mitte ilmunuks märgitud ja arst tegi reaalse ravikande pealt hiljem müügiarve, siis sellele märgiti arstiks registraator, kes mitteilmumise märkis.

  • Kui visiit märgiti aknast mitteilmunuks, siis ei lisatud ka seadistuse olemasolul ravipäevikusse mitteilmumise kohta märget.

  • Tuleviku visiitide meeldetuletuste automaatne lisamine/maha võtmine.

  • Puhkusel olevat arsti ei saanud ära peita kalendrist. Samuti ei peaks arvestama knopkasid, lõunaid.

  • Eestis on lubatud mobiili numbrid 81xx ja 82xx algusega.

  • Lühim lubatud ees-või perenimi 1 täheline. Varem oli 2 tähe piirang.

  • Arst+juhataja õigusega kasutaja, kes üheski kliinikus ei tööta ei saanud Hammas siseseid sõnumeid saata.

 • Arveldamine ja raporid

  • Arved aknas tehtavaid päringuid optimeetritud ja oluliselt kiirendatud.

  • Arve tasumise akna ettemaksu / võlgnevuse arvutamine.

  • Kui arve summa on väiksem kui makse summa, siis koostatakse automaatselt kassaorder ülejäänud summale

  • Võimalus Arved aknas "Märgi makstuks valikutega" kasutada ka ettemaksu kasutamist.

  • Registraatorid said küll soodustust lisada/muuta arvel, aga soodustuse põhjuse välja ei aktiveeritud.

 • Ravikaart

  • Raviplaani kopeerimine.

  • Parandatud graafilise raviplaani automaatne täitmine.

  • Retseptil kordade näitamine ja korduvretsepti salvestamisel näidatakse kõiki retsepti numbreid.

  • Raviplaani printimisel prinditi vaikimisi kliiniku kommentaare + päris ravikandele läks kliiniku kommentaari looja nimi.

  • Kui kasutajal on assistent seadetes valimata, siis jäetakse meelde viimati valitud assistent (arvuti põhiselt). Kahjuks aga ei suudetud meelde jätta, et assistenti pole vaja.

  • Endodontia mõõtmete muutmisel ei muutunud väärtus pärast koma.

 • Seaded

  • Minu seadetest seadeid muutes läks kaduma Arsti grupi info.

  • Duplikaat arvenumbrite välistamine.

  • Optimeeritud seadistuste salvestamist vähendades salvestatavate seadete kogust.